Fizio centar Vračar ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Upoznajte Fizio Vračar, ordinaciju za rehabilitaciju, osmišljenu kao rehabilitacioni centar u okviru koga će se primenjivati *Recovery Concept lečenja razvijan u poslednjih četvrt veka. *Recovery je koncept neuro muskularne rehabilitacije pacijenata koji se bazira na pronalaženju uzroka povrede ili bola i njegovom trajnom eliminisanju kroz izgradnju novih i pravilnih obrazaca pokreta.

Savremene tehnologije i otkrića iz oblasti fizikalne medicine, sportske medicine i rehabilitacije, kao i najnovije metode rada sa pacijentima biće dostupne u okviru Fizio Vračara i pomoćiće nam da zajedno efikasno rešimo probleme nastale kao posledica neke vrste povreda.

Sve ovo je samo mali deo onoga što Fizio Vračar čini posebnim u odnosu na ostale ustanove za rehabilitaciju.

Zakazivanje pregleda

Copyright @2024 Easy Life by Jovana.